A A A

W parafii działają 22 Róże Różańcowe. Członkowie Żywego Różańca spotykają się na modlitwę różańcową i wymianę tajemnic w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się Mszą świętą o 12.30, po niej procesja eucharystyczna, różaniec w intencjach papieskich oraz parafialnych, a potem spotkanie formacyjne w salkach katechetycznych.

Ponadto codziennie o godz. 8.00 odmawiają różaniec w kościele parafialnym, a także w pierwszą sobotę miesiąca po wieczornej Mszy świętej. Główną zelatorką jest p. Krystyna Szachta, opiekunem wspólnoty od 2020 roku ks. Patryk Ważyński.

W niektórych szkołach działają także dziecięce i młodzieżowe Róże Różańcowe pod kierunkiem katechetów. Głównym źródłem formacji tej wspólnoty jest niewątpliwie, ustawiczne rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa i Maryi, aby następnie próbować umiejscawiać te wydarzenia w swoim – osobistym, rodzinnym, zawodowym – życiu. Wspólnota brała też udział w „Różańcu do granic”, drodze krzyżowej ulicami naszego miasta oraz jest uczestnikiem zjazdów diecezjalnych róż różańcowych w Pelplinie.

Obok tradycyjnych grup różańcowych, okazało się, że wielkim osiągnięciem, a jednocześnie zupełną nowością był pomysł stworzenia Róż Różańcowych Rodziców modlących się w intencji dzieci, który świetnie zaczął funkcjonować w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Inicjatywa zrodziła się w 2011 r. Jest to nieoceniona pomoc i inwestycja w młode pokolenie! Opiekunem jest p. Elżbieta Myszka, natomiast opiekunem duchowym tej sekcji jest również ks. Patryk Ważyński.