A A A

W parafii działają 22 Róże Różańcowe, z której każda Róża ma swojego patrona. Członkowie Żywego Różańca i zelatorzy spotykają się na modlitwie różańcowej i wymianie tajemnic w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się Mszą świętą o 12.30, po niej procesja eucharystyczna, różaniec w intencjach papieskich oraz parafialnych, a potem spotkanie formacyjne w salkach katechetycznych.

Ponadto codziennie o godz. 8.00 odmawiają różaniec w kościele parafialnym, a także w pierwszą sobotę miesiąca po wieczornej Mszy świętej. Od 2022 roku główną zelatorką jest p. Krystyna Szachta, opiekunem wspólnoty od 2020 roku ks. Patryk Ważyński.

W niektórych szkołach działają także dziecięce i młodzieżowe Róże Różańcowe pod kierunkiem katechetów. Głównym źródłem formacji tej wspólnoty jest niewątpliwie, ustawiczne rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa i Maryi, aby następnie próbować umiejscawiać te wydarzenia w swoim – osobistym, rodzinnym, zawodowym – życiu. Wspólnota brała też udział w „Różańcu do granic”, drodze krzyżowej ulicami naszego miasta oraz jest uczestnikiem zjazdów diecezjalnych róż różańcowych w Pelplinie, a także w pielgrzymce do Gietrzwałdu.

Obok tradycyjnych grup różańcowych, okazało się, że wielkim osiągnięciem, a jednocześnie zupełną nowością był pomysł stworzenia Róż Różańcowych Rodziców modlących się w intencji dzieci, który świetnie zaczął funkcjonować w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Inicjatywa zrodziła się w 2011 r. Jest to nieoceniona pomoc i inwestycja w młode pokolenie! Opiekunem jest p. Elżbieta Myszka, natomiast opiekunem duchowym tej sekcji jest również ks. Patryk Ważyński.

Od 2022 roku powstały dwie Róże Różańcowe modlące się za kapłanów. Pierwszej Róży Różańcowej patronem jest służebnica Boża Wanda Boniszewska, a drugiej bł. ks. Michał Sopoćko. Zelatorem i inicjatorką jest p. Karolica Lica.

5 marca 2023 roku po raz pierwszy odbył się Dzień Skupienia Róż Różańcowych naszego miasta Kościerzyny, który poprowadził ks. Rafał Barciński, diecezjalny duszpasterz Żywego Różańca. Rozpoczęliśmy modlitwą różańcową, potem Msza święta w intencji Żywego Różańca. Po tym odbyła konferencja dla wszystkich w kościele. Następnie spotkanie zelatorów wszystkich Róż w sali parafialnej.