A A A

W parafii działają 23 Róże Różańcowe. Członkowie Żywego Różańca spotykają się na modlitwę różańcową i wymianę tajemnic w każdą pierwszą sobotę i pierwszą niedzielę miesiąca. Ponadto codziennie o godz. 8.00 odmawiają różaniec w kościele parafialnym. Główną zelatorką jest p. Krystyna Węsierska, opiekunem wspólnoty od 2020 roku ks. Patryk Ważyński. W niektórych szkołach działają także dziecięce i młodzieżowe Róże Różańcowe pod kierunkiem katechetów. Głównym źródłem formacji tej wspólnoty jest niewątpliwie, ustawiczne rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa i Maryi, aby następnie próbować umiejscawiać te wydarzenia w swoim – osobistym, rodzinnym, zawodowym – życiu. Wspólnota brała też udział w „Różańcu do granic” oraz jest uczestnikiem zjazdów diecezjalnych róż różańcowych w Pelplinie.

Obok tradycyjnych grup różańcowych, okazało się, że wielkim osiągnięciem, a jednocześnie zupełną nowością był pomysł stworzenia Róż Różańcowych Rodziców modlących się w intencji dzieci, który świetnie zaczął funkcjonować w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Inicjatywa zrodziła się w 2011 r. Jest to nieoceniona pomoc i inwestycja w młode pokolenie! Opiekunem tej sekcji jest ks. Patryk Ważyński.