A A A

Służba liturgiczna parafii składa się z 35 ministrantów, nie licząc starszych chłopaków, którzy są tzw. honorowymi ministrantami.

Ceremoniarzami są: Nikodem Mierski – prezes, Szymon Lemke, Wojciech Włodarczak, Klaudiusz Piątkowski, Sebastian Piątkowski, Piotr Dargacz, Olaf Szarmach, Szymon Borzyszkowski. Od 2020 roku opiekunem służby liturgicznej jest ks. Patryk Ważyński.

Podstawową formą pracy są cotygodniowe zbiórki. Ministranci podzieleni na sześć grup służą do Mszy św. na dyżurach rannych i wieczornych. Biorą udział w licznych asystach, celebracjach liturgicznych, które odbywają się w naszej parafii (wśród nich m.in. Światowy Dzień Młodzieży, Diecezjalny Dzień Chorego, rejonowe spotkanie katechetów, odpusty parafialne i sanktuaryjne). Każdego roku pomagają księżom w wizytach duszpasterskich. Chłopcy każdego tygodnia mają możliwość udziału w zajęciach sportowych przy kościerskiej szkole na hali sportowej.

Członkowie służby liturgicznej uczestniczą w rekolekcjach służby liturgicznej. Co roku jest organizowany rekreacyjny wyjazd w różne strony Polski i Europy. W wakacje w 2019 r. była to pielgrzymka ministrantów i ich rodzin do Lourdes, La Salette i Ars – prosząc o powołania. Zaś w obecne wakacje odbyli pielgrzymkę po granicach Polski.

Każdego roku chłopcy biorą udział w rozgrywkach sportowych, przygotowujących do Diecezjalnego Dnia Służb Liturgicznych, odbywającego się w Pelplinie. Rokrocznie zorganizowane zostaje spotkanie opłatkowe, gdzie wręcza się skromne upominki.

W tej formie pracy niezastąpione są spotkania z rodzicami ministrantów i lektorów. Odbywają się one systematyczne – kilka razy w roku. Przy ministrantach powstała wspólnota rodziców ministrantów, która spotyka się na dniach skupienia, wyjazdach integracyjnych czy okresowych nowennach w intencji ministrantów. Ponad 20 z nich przyjęło szkaplerz karmelitański, a rodziny ministranckie zawierzyły się św. Józefowi.