A A A

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek - zostało założone przez M. Józefę Karską (1824-60) i bł. m. Marcelinę Darowską (1827-1911) przy współudziale o. Hieronima Kajsiewicza, zmartwychwstańca - powstało w Rzymie w 1854 r. Do Polski zostało przeniesione w 1863 r.

     Duchowość zgromadzenia cechują: ukochanie każdej woli Bożej oraz głęboka miłość do Matki Najświętszej.

     Jego zada­niem jest służyć Kościołowi modlitwą i pracą nad formacją polskiej kobiety. Siostry prowadzą szkoły średnie dla dziewcząt z interna­tami, szkoły podstawowe i przedszkola. Katechizują dzieci i młodzież. Pomagają w odprawianiu rekolekcji indywidual­nych i grupowych. Pracują nad odrodzeniem życia chrześ­cijańskiego w rodzinach.

     Ze szczególną gorliwością starają się szerzyć i pogłębiać cześć Matki Bożej, rozbudzając miłość do Niej i zachęcając do naśladowania jej w swoim życiu. Pod ich opieką znajduje się sanktuarium w Szymanowie, z koronowanym w 1939 r. w Jazłowcu posągiem Niepokalanej oraz sanktuarium w Kościerzynie.

     Dom macierzysty zgromadzenia do 1946 r. był w Jazłowcu (diec. lwowska), obecnie dom generalny znajduje się w Szymanowie k/Warszawy (6 km od Niepokalanowa). Tutaj można uzyskać - dla siebie lub innych - bliższe infor­macje o życiu zakonnym, a także o warunkach przyjmowania dziewcząt do klasztoru.

 

Siostry Niepokalanki: www.niepokalanki.pl