A A A

Duchowa więź Sanktuarium Kościerskiego z Bazyliką Papieską w Rzymie 


Dnia 3 lipca 2009 roku

Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych przywilejów, otrzymanych od Ojca Świętego, ma prawo przyjąć przedstawione prośby i udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego). Niech będą one właściwie wypełnione przez wiernych, prawdziwie okazujących skruchę, oraz żeby w Sanktuarium Matki Bożej, uczestnicząc w świętych obrzędach, przynajmniej odmówili Modlitwę Pańską oraz Wyznanie wiary

  • w dniu tytułu Bazyliki Liberiańskiej – 5 sierpnia;
  • w dzień tytułu samego Sanktuarium;
  • w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny;
  • raz w roku w dniu wybranym dowolnie przez jakiegokolwiek wiernego;
  • ile razy będą uczestniczyć w grupach pielgrzymkowych do tego Sanktuarium.


Te przywileje zostały dane na zawsze. Wyklucza się jakiekolwiek okoliczności temu przeciwstawne.

Jacobus Franciscus Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynał Stafford Penitencjariusz Większy

 

Do pobrania