A A A

MBNP
Drodzy parafianie!

Zapraszamy wszystkich parafian do podjęcia z radością i nadzieją, obecności w naszych domach i mieszkaniach ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy – głównej patronki naszej Diecezji Pelplińskiej. Czynimy to w parafii, która jest szczególnie obdarowana kultem Matki Bożej w dwóch sanktuariach. Tym samym włączamy się w dziedzictwo poprzednich pokoleń, naszych przodków, którzy tak wyrażali swoją wiarę – przez pośrednictwo Maryi, Matki Boga - i pielęgnowali wierność Bogu. „Më trzimómë z Bògã”. Tu w pięknej krainie, na Kaszubach podejmujemy to zobowiązanie dziejów i chcemy dzisiaj odpowiedzieć na to wezwanie Kościoła powszechnego, który ten rok 2024 uczynił Rokiem Modlitwy, jako czas do przygotowania Roku Jubileuszowego 2025.  Ufamy, że jest pragnieniem nas wszystkich, przyjąć obfitość łask Bożych, za wstawiennictwem Matki Bożej, przez dar peregrynacji w tym znaku, w naszych rodzinach.  

Peregrynacja obrazu rozpocznie się w środę, dnia 13 marca br. o godz. 18.00. Tego dnia zapraszamy całą wspólnotę parafialną na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Mszę świętą, aby uroczyście przekazać obraz do naszych pierwszych rodzin.

Dla lepszej koordynacji peregrynacji nasza parafia została podzielona na 7 rejonów, do których zostały przypisane konkretne ulice. Wioski też mają 7 rejonów, a peregrynacja rozpocznie się od tych najliczniej zamieszkanych. Odpowiedzialnymi za przebieg trasy peregrynacji w mieście są członkowie Rady Parafialnej, a na wioskach są nimi sołtysi. Serdecznie proszę o pomoc wzajemną w sprawnej kontynuacji peregrynacji i życzliwość sąsiedzką w czasie jej trwania. 

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich i każdego, kto pragnie przez jedną dobę przyjąć obraz Matki Bożej pod swój dach. Przekazywać go będziemy następnym chętnym w godzinach wieczornych (godz. 18.00 – 20.00). Uprasza się, aby wzajemnie, w najbliższym otoczeniu, sąsiedztwie informować siebie i zachęcać do modlitewnego, wspólnotowego trwania przed ikoną.

Ponadto w czasie peregrynacji będziemy się spotykać na środowej nowennie w ramach „nowenny rodzin”, aby obmodlić nasze rodzinne sprawy oraz osoby i miejsca nam powierzone. Każdemu rejonowi przypisane zostały 2 terminy spotkań środowych. Na plakacie podano terminy dla każdego rejonu w mieście i dla konkretnej wioski (daty spotkań w zakładce, tu na stronie pt. „Peregrynacja”). W tym wyznaczonym terminie, podczas nowenny, będziemy się szczególnie modlić za dany rejon czy wioskę, aby jeszcze bardziej umocnić naszą więź z naszą Patronką i uprosić przez jej wstawiennictwo obfitość łask i potrzebne pomoce do realizacji naszego życia i powołania.

Wszystkie szczegółowe informacje są wywieszone w gablotach przy wejściu do kościoła oraz zamieszczone tu na stronie parafialnej, w specjalnej zakładce pt. „Peregrynacja” i Facebooku parafialnym, i kolejne będą tam przekazywane.

Niech Matka Boża za nami oręduje

Ks. Antoni Bączkowski

Wasz Proboszcz z Duszpasterzami

Uwielbienie 02....
Jesteśmy po kolejnym uwielbieniu. Dziękujemy Pani Magdalenie Markiewicz, która podzieliła się z nami doświadczeniem swojej pracy w Hospicjum Pomorze Dzieciom, a także spotkaniami z pacjentami i ich rodzinami. Hasłem przewodnim świadectwa pani Magdaleny było: "Spotkanie ze śmiercią, które budzi do życia". Wrzucamy też link do strony Hospicjum: https://pomorzedzieciom.pl/

Randka małżeńsk...
Państwo Marta i Stanisław Jędrzejewscy (Facebook: Ludzie pełni życia) poprowadzili nasze spotkanie w duchu wiary i radości, ukazując wartości i możliwości w codziennym życiu małżonków. Serdecznie Wam dziękujemy! Następna Randka małżeńska odbędzie się 1 marca!