A A A

Niedziela 24.09.2023 – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
6:30 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Marioli i Romana w 40 r. ślubu oraz dla dzieci i ich rodzin
6:30 + Jadwiga Cieplińska (26/30) (ks. Piotr)
8:00 + + Augustyn i Jan Cichosz
9:00 + + Maria Cherek, Anna i Józef Kulas, Halina i Michał Piankowscy (Lizaki)
9:30 w intencji parafian
9:30 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Ewy i Franciszka z okazji 50 r. ślubu oraz dla dzieci i ich rodzin (Pelplin)
9:30 + + Marek i Antoni Grabowscy oraz Stefan, Elżbieta i Alfons Maszota (Pelplin)
11:00 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Katarzyny i Łukasza w rocznicę ślubu
12:30 w intencji Straży Pożarnej
14:00 chrzty
14:00 + + s. Renata Płotka (1 r. śm.), Jadwiga i Klemens oraz dusze w czyśćcu cierpiące (konc.)
18:00 + Kazimierz Pepliński (1 r. śm.)
18:00 + + Franciszek, Leon Troka, Stefania Szramka i dusze w czyśćcu (Pelplin)

Poniedziałek 25.09.2023
6:30 + + Jacek i Maria Lipscy
6:30 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Elżbiety i Bernarda oraz dla całej rodziny (Pelplin)
7:00 + + Jan i Helena oraz zmarli z rodzin Czucha i Kamrowskich
7:30 + Teresa Kulas (w dniu ur.)
8:30 + + Franciszka i Stanisław Kinowscy oraz Stanisław Górny
18:00 + + Zdzisław i Kazimierz oraz zmarli z rodziny
18:00 + + Maria i Jerzy Rutkowscy (Pelplin)
18:00 + + Krzysztof Jakusz-Sikorski i Lech Sikorski (Pelplin)
18:00 + Michał Narloch (9 r. śm.) (Pelplin)

Wtorek 26.09.2023
6:30 + + Stanisław Jereczek, Stefania, Bernard, Alfons i Krystyna Olszewscy
7:00 + + Stanisław Majkowski oraz zmarli z rodzin Majkowskich, Zaborowskich, Kapickich i Pawelskich
7:30 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla małżonków Joanny i Waldemara
7:30 o Boże błog. dla Marii, jej synów i ich rodzin (Pelplin)
8:30 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Edit Nakandu w dniu urodzin
8:30 + + Janina Kulaszewicz, Eugeniusz i Hubert Doczyk oraz rodzice z obojga stron (Pelplin)
18:00 z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Wiolety i Honoraty, Kingi i Macieja oraz o żywą wiarę dla całej rodziny
18:00 + + Edmund Litwic i rodzice z obojga stron (Pelplin)
18:00 + + Jan (26 r. śm.) i Jadwiga, Aniela i Władysław Sadowscy (Pelplin)

Środa 27.09.2023 – ŚW. WINCENTEGO À PAULO, wspomnienie obowiązkowe
6:30 + + Marianna i Henryk Szachta oraz zmarli z ich rodzin
7:00 + + Jadwiga i Jerzy Kerlin oraz rodzice z obojga stron
7:00 z prośbą o opiekę Bożą na każdy dzień, o dary Ducha Świętego i dobre wybory w życiu dla Mateusza z okazji urodzin (Pelplin)
7:00 z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Aleksandry oraz dla jej rodziny (Pelplin)
7:30 + + zmarli z rodzin Włosińskich i Reiner oraz w pewnej intencji
8:30 + + Mieczysław Pirch, rodzice i bracia z obojga stron
18:00 + + Wanda i Jerzy Piotrowscy, Anna, Eugeniusz i Kazimierz Giżewscy, Gertruda i Edmund Bełka
18:00 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Hanny i Radosława w 15 r. ślubu oraz dla ich rodziny (Pelplin)

Czwartek 28.09.2023 – ŚW. WACŁAWA, wspomnienie obowiązkowe
6:30 + + Andrzej i Marta Jutrzonka oraz Anna Szymczyk
7:00 + + Elżbieta i Leon Rekowscy, Marzena Szymańska, Jan Fierka, Maria i Zygmunt Kulesza, syn Błażej oraz dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 + Tomasz (3 r. śm.)
8:30 + + Michał i zmarli z rodziny Stalka
18:00 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Małgorzaty w 42 urodziny oraz dla jej całej rodziny
18:00 + + rodzice Łucja i Jan oraz bracia (Pelplin)
18:00 + + Marek Nikel i pradziadkowie Traczykowscy (Pelplin)
18:00 + + Jerzy Cybulski i Janina (3 r. śm.) - int. sąsiadów z os. Świętopełka (Pelplin)
18:00 + Danuta (Pelplin)

Piątek 29.09.2023 – ŚŚ. MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA, święto
6:30 + + Jan, Władysław, Aniela i Lidia
7:00 + + Romualda, Wojciech, Henryk Potaś i zmarli z rodziny
7:30 + + Konstancja, Alfons i Adam Glinieccy
7:30 + + Franciszka i Bernard Kiżewscy, Ludwik Milewczyk i dusze w czyśćcu (Pelplin)
7:30 + + Stanisław i wszyscy zmarli z rodziny (Pelplin)
8:30 + + Jan, Leokadia, Jan, Franciszek Młyńscy
18:00 + + Zygmunt (r. śm.), Gertruda (r. śm.), Maksymilian, Roman, Jan, Dariusz i Patryk oraz zmarli z rodziny Narloch
18:00 + Teresa Piekarz (01/30) (ks. Piotr)
18:00 + Czesława Kamińska (Pelplin)
18:00 + Regina Walkusz – int. sąsiadów z klatki B (Pelplin)
18:00 o Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej dla członków 22 Róży Żywego Różańca, której patronuje św. Michał Archanioł (Pelplin)
18:00 z podz. Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o potrzebne łaski do zbawienia za wstawiennictwem ŚŚ. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała oraz opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla rodziny Krauze (Pelplin)

Sobota 30.09.2023 – ŚW. HIERONIMA, wspomnienie obowiązkowe
6:30 + + Jadwiga i Norbert Knitter oraz dzieci
7:00 + + Leszek Pepliński (4 r. śm.) oraz Zofia i Józef
7:00 + Teresa Piekarz (02/30) (ks. Piotr)
7:30 + Mariola Borzyszkowska
8:30 + + rodzice Leokadia i Brunon Dargacz oraz bracia i bratowe
18:00 + Teresa Kwidzińska (1 r. śm.)
18:00 + + Teresa i Tadeusz Pietruszewscy (Pelplin)
18:00 + + Stanisław Pastwa oraz Józefina i Leon (Pelplin)
18:00 + Kazimierz Karpiesiuk – int. lokatorów z bloku Staszica 1 (Pelplin)

Niedziela 01.10.2023 – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, pierwsza niedziela miesiąca
6:30 + w pewnej intencji
6:30 + Teresa Piekarz (03/30) (ks. Piotr)
8:00 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Moniki i Roberta w 15 r. ślubu oraz dla ich dzieci
9:00 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą  dla rodziny Marty i Pawła (Lizaki)
9:30 w intencji parafian
11:00 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Jolanty i Wojciecha oraz ich syna z rodziną
11:00 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Danuty z okazji imienin oraz dla całej rodziny (Pelplin)
11:00 + + Eleonora i Franciszek Bela oraz Anna i Jakub Trzebiatowscy (Pelplin)
12:30 + w pewnej intencji
14:00 z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Rodzin dla Magdaleny i Karola z ok. 2 r. ślubu
18:00 + Gertruda Mierska (1 r. śm.)
18:00 w pewnej intencji Panu Bogu wiadomej (Pelplin)