A A A

Pokłon feretron...
20 listopada przedstawiciele Bractwa Świętego Krzyża z naszej parafii wraz z Panem Kazimierzem Maszką brali udział w konferencji podsumowującej projekt Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub, jaka miała miejsce w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

DPOW
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

WSD
W niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie ks. kan. Tomasza Huzarka wraz z klerykami I i II roku studiów. Ksiądz Rektor wygłosił homilię, a bracia klerycy dzielili się swoim świadectwem odkrywania powołania do służby kapłańskiej. Dziękujemy za ich posługę i pragniemy wspierać ich modlitwą.