A A A

FZŚ
Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich została założona w 1892 roku. Wspólnota posiada akt kanonicznego erygowania z 27 grudnia 2005r. Aktualnie asystentem wspólnoty jest ks. Patryk Ważyński. Wspólnota liczy 48 (40 siostry i 8 braci) profesów wieczystych w tym 5 małżeństw, 17 osób chorych i 24 profesów aktywnie uczestniczących w życiu wspólnotowym.
W dniu14 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie wizytacyjne o. Jonasza z Gdańska. Spotkania III Zakonu św. Franciszka odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca. Wówczas o godz. 12.30 jest sprawowana Msza św. w intencji III Zakonu, potem dalsza część spotkania w salce parafialnej.

Funkcję przełożonej i pełni wybrana 20 września 2020 r. siostra Stefania Łosińska, zastępcą odpowiedzialną za formację jest siostra Stefania Dziemińska, sekretarzem siostra Maria Etmańska, skarbnikiem siostra Teresa Kobus. Kadencja trwa trzy lata. Wspólnota franciszkańska uczestniczy w życiu parafialnym, biorąc udział w odpustach, procesjach, pogrzebach i pomagając w zbiórkach do puszek. Duchowość buduje także w oparciu o adorację Najświętszego Sakramentu. Przed uroczystością św. Józefa i wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu prowadzi modlitwy nowennowe. Wspólnota bierze także udział w corocznym spotkaniu grup franciszkańskich na Jasnej Górze w trzecią niedzielę lipca a także w zjazdach regionu w Gdańsku.

ZASADY PRZYJĘCIA DO ZAKONU
Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi. Prośba o przyjęcie winna być skierowana do przełożonego miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.
FZŚ
FZŚ
FZŚ
FZŚ
FZŚ
FZŚ
FZŚ
FZŚ
FZŚ