A A A

     Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.
     Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka - jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.
     Moderatorem Kościoła Domowego jest ks. Marcin Sikorski. Spotkania wspólnoty odbywają się w kręgu raz w miesiącu. Przy Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie istnieją trzy kręgi, które zrzeszają 14 par małżeńskich wraz z dziećmi. Każdorazowo dokładny termin spotkania małżeństw uzgadniany jest podczas spotkania formacyjnego w kręgu. Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z dzielenia się życiem, modlitwy i formacji. Małżeństwa w ciągu roku uczestniczą w różnych rekolekcjach formacyjnych między innymi w Pelplinie i Dulsku oraz w Dniach Wspólnoty, chętnie służą pomocą przy organizacji zbierania ofiar do puszek na cele dobroczynne, liczenie wiernych.

Opiekun:
 ks. Łukasz Delewski

Spotkania odbywają się: spotkanie z każdym kręgiem ustalane jest z ks. moderatorem raz w miesiącu