A A A

Adwent 2021
Już Msza Święta w sobotę wieczorem rozpoczęła kolejny rok liturgiczny. W naszej parafii wystrój i przygotowania trwają. Pragniemy jak najlepiej przez okres Adwentu przygotować się na przyjście Chrystusa. Kilka słów o adwencie i symbolach tego okresu liturgicznego... Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

 

Zakon Franciszk...

W niedzielę, 21 listopada, odwiedził nas Franciszkański Zakon Świeckich z Słupska. Wspólnie z naszym Zakonem spędziliśmy czas na rozmowie o historii naszych wspólnot, a także na zakończenie udaliśmy się na cmentarz, aby pomodlić się za śp. ks. prał. Zbigniewa Reglińskiego, który był członkiem w naszych wspólnotach.  Najpierw w Słupsku, potem w Kościerzynie.

Król Wszechświa...
W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w niedzielę, o godz. 10.30 odbył się apel modlitewny pod pomnikiem Chrystusa Króla. W sąsiedniej parafii była obchodzona Uroczystość Odpustowa.