A A A

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone 22 października 2020 r. Dekretem Prot. N. 791/20/I, którym, z powodu pandemii Covid-19, odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 r.

Z tej odnowionej wielkoduszności Kościoła z pewnością wierni czerpać będą pobożne postanowienia i siłę duchową, aby nadawać swojemu życiu kierunek zgodny z prawem ewangelicznym, w synowskiej komunii z Ojcem Świętym, widzialnym fundamentem i Pasterzem Kościoła katolickiego.

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały listopad.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 27 października 2021 r.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens

Bierzmowanie
W miesiącu listopadzie odbędą się w naszej parafii rekolekcje kerygmatyczne (GPS) dla młodzieży I roku formacji do bierzmowania (klasy VIII).

Serdecznie zapraszamy:

12-13 XI grupę ks. Sławka i ks. Pawła,

19-20 XI grupę ks. Łukasza i ks. Patryka.

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 17.30!

Covid
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie z uwagi na trwającą 4 falę epidemii SARS-CoV-2 oraz napływające zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, przypomina o konieczności przestrzegania  obowiązujących norm przepisów prawa. Usilnie prosimy wszystkich obecnych o zakrywanie przy pomocy maseczki, ust i nosa w kościele.

Ponadto – w myśl wytycznych obowiązującego prawa – w kościele może przebywać „przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej niż 75% obłożenia budynku”.

Rozporządzenia rządowe „w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowią nadrzędny cel, jakim jest ograniczenie transmisji wirusa wśród społeczeństwa i tym samym zmniejszenie zachorowań na SARS-CoV-2, a korzyści płynące z wprowadzenia obostrzeń są większe niż czasowe ograniczenia”.