A A A

Sakramentalia
Zanim przyjdzie czas na podsumowanie, warto spojrzeć na codzienność. Dzisiejszym tematem naszych rozważań misyjnych są sakramentalia. Łaska Boża nie ogranicza się tylko do sakramentów, ale działa w codziennych sytuacjach życia człowieka. Chciejmy zapraszać w każdej chwili Boga z Jego łaską i działaniem. Kilka słów z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

png_20211015_10...
W ostatni wieczór parafialnych misji zapraszamy na nocną pielgrzymkę dziękczynno-błagalną. 
Pokonując pieszo około 15 km, pragniemy podziękować Bogu za czas Misji Świętych, a jednoczenie prosić o błogosławione owoce naszych rekolekcji. 
Start w sobotę 16 października o godz. 21 sprzed krzyża misyjnego. 
Serdecznie zapraszamy!

pobrane
Największym skarbem Kościoła jest Eucharystia. Bóg dał siebie człowiekowi i jest to największa tajemnica naszej wiary. Tego tematu nie mogło zabraknąć w czasie naszych Misji. Czas zamyślenia i adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jest doskonałym momentem zaproszenia Boga do życia każdego z nas. Dziś także obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Otaczamy modlitwą rodziców, którzy utracili swoje dzieci.