A A A

Serdecznie zapraszamy na 350. Pieszą pielgrzymkę do Wejherowa!

Prosimy o wypełnienie formularza, który pomoże zorganizować pielgrzymkę. Jednocześnie zachęcamy do wspierania tego wydarzanie poprzez dokonanie wpłat na konto parafii z dopiskiem: "Pielgrzymka do Wejherowa"
Dane otrzymujemy mimo chwilowych problemów z protokołem SMTP.

np. 01.01.2000
Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu informuję, że: 1. Administratorem danych jest Diecezja Pelplińska z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin. 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected]. 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie wizyt duszpasterskich na przełomie lat 2021 - 2022, bezpieczne ich przeprowadzenie, udokumentowanie, obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń po jej zakończeniu. 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, która chociaż jest dobrowolna, to jednak konieczna do zgłoszenia chęci wizyty tą formą. 5. Dane będą przetwarzane przez rok od czasu zakończenia wizyt lub do momentu wycofania zgody. 6. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych. 8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem. 9. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Konkurs pororat...
Nasze wspólne wędrowanie z GPS (wiadomo, Gabriel Prowadzi Skutecznie) już się zakończyło, ale nie oznacza to, że mamy o tym zapominać! Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „SZLAKIEM RORATNICH WĘDRÓWEK” i zobrazowania tego, co zapamiętaliście z naszych adwentowych spotkań na roratach. 

Feretron
Zabytkowy feretron do renowacji

Kontynuujemy prace konserwatorskie w naszym kościele. Po remoncie dachu i poddasza naszego zabytkowego kościoła, który pięknie jest zabezpieczony, pora na dalsze prace. Koleją inwestycją jest kapitalna renowacja XVIII wiecznego feretronu, który od lat jest noszony w pielgrzymce wejherowskiej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu pielgrzymów i sympatyków corocznej pielgrzymki do Wejherowa, po konsultacjach i uzgodnieniach z Wojewódzkim Urzędem Konserwatorskim oraz przychylnym zaopiniowaniu podjęcia prac przez panią Agnieszkę Przepióra z pracowni konserwatorskiej z Torunia, przystępujemy od nowego roku kalendarzowego do jej realizacji.

Aby zdobyć fundusze na ten cel podejmowane są różnorodne inicjatywy. Najbliższa to koncert kolęd, który odbędzie się w naszym kościele, w niedzielę, 2 stycznia o godz. 16.00. Wykonawcami będą nasi kościerscy muzycy i śpiewacy. Po koncercie będzie można wesprzeć tę renowację finansowo.