A A A

Odpust MBKR 19....
W kolejny dzień naszych uroczystości odpustowych pragnęliśmy otoczyć modlitwą rodziny naszej parafii i nie tylko. Szczególną troskę modlitewną kierujemy do rodzin które spodziewają się potomstwa jak i tych, które się o nie starają. W ten szczególny dzień na placu św. Jana Pawła II odbył się X Festyn Rodzinny. Zgromadził wiele osób, aby wspólnie i rodzinnie spędzić czas. Nie zabrakło dobrego humoru, zabaw i zajęć dla najmłodszych oraz spotkań edukacyjnych. Oto krótka fotorelacja:

Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....
Odpust MBKR 19....

Pragniemy podziękować sponsorom: Kos-Eko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Infrastruktury, firmie PreZero, Zakładowi pogrzebowemu Eden, Zakładowi pogrzebowemu p. Plutowskiego, firmie Nandruk; osobom zaangażowanym: Komendzie Powiatowej Policji w Kościerzynie, Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, Władzom miasta Kościerzyny - p. burmistrzowi Michałowi Majewskiemu, Gminie Nowa Karczma, Piekarni Państwa Jarzębińskich, Restauracji „Kościerzanka”, Centrum Integracji Społecznej, Kościerskiemu Domowi Kultury, Kołom Gospodyń Wiejskich, sołtysom i osobom prywatnym, wspólnocie Domowników Boga, p. Robertowi Świderskiemu, Skryptorium i p. Grzegorzowi Kilianowi oraz wszystkim wolontariuszom; artystom: Zgrywańce, Kabaret Purtce, Dzieciom z Przedszkola Sióstr Elżbietanek. Wielkie Bóg zapłać za obecność!