A A A

Przygotowanie dalsze

Zgodnie z wymogami Konferencji Episkopatu Polski większy nacisk położono na przygotowanie dalsze do sakramentalnego małżeństwa.

Młodzi ludzie, narzeczeni z całego dekanatu i okolic mają okazję skorzystać
z "Weekendu dla narzeczonych", który jest prowadzony 4 razy w roku. “Weekendy dla narzeczonych”, formacja spotkania weekendowego, gdzie przepracowuje się kerygmat, a sami narzeczeni mają możliwość w parach doświadczyć ważkich przeżyć, które mają pomóc w dojrzałym przygotowaniu się do małżeństwa.

Poradnia rodzinna

Przy parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie działa Poradnia Życia Rodzinnego, gdzie prowadzone są zajęcia z Naturalnego Planowania Rodziny metodą J. Rótzera. Doradcy Życia Rodzinnego: Małgorzata i Jarosław Młyńscy, Krystyna i Patryk Brzescy oraz Zuzanna i Marcin Peplińscy, posiadają aktualną misję kanoniczną oraz odpowiednie kwalifikacje, uprawniającym do przekazywania wiedzy o naturalnym planowaniu rodziny w formie kursów podstawowych oraz porad indywidualnych. Starając się jak najlepiej wykonywać powierzone im obowiązki, doradcy systematycznie uczestniczą w listopadowych dniach skupienia oraz czerwcowych rekolekcjach, które stanowią nieocenioną pomoc w rozwijaniu kompetencji oraz są okazją do osobistego kontaktu  z Doradcami Diecezjalnymi i wymiany poglądów z innymi doradcami naszej diecezji.

Narzeczeni kierowani są do poradni po zgłoszeniu przez nich woli zawarcia związku małżeńskiego, po czym umawiają się indywidualnie na spotkanie z doradcą. Obowiązkowo przeprowadzane są 3 spotkania po 45 minut. W razie potrzeby udzielane jest wsparcie w trudnościach życia rodzinnego, czasami konieczne jest odsyłanie do osób zajmujących się specjalistyczną pomocą rodzinie, informowanie o możliwości leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. 

Przygotowanie bliższe

W naszej parafii zainteresowani mają możliwość zarezerwowania terminu już rok wcześniej. Wtedy otrzymują także potrzebne informacje o przebiegu procedur i potrzebnych dokumentach do zawarcia małżeństwa.

Około trzech miesięcy przed uzgodnionym terminem odbywa się rozmowa duszpasterska z narzeczonymi. Oficjalne dane spisuje sekretarka, wypisując także zapowiedzi, kartki do spowiedzi, nauk przedślubnych, zaś dalszą część protokołu powierza się księdzu dyżurującemu.

Na tym etapie przygotowań narzeczeni odbywają trzy katechezy z księdzem nt. teologii małżeństwa (drugi wtorek miesiąca), etyki (czwarty wtorek miesiąca) i liturgii sakramentu (środa przed terminem ślubu) oraz mają trzy spotkania w poradni rodzinnej. Spotkania w poradnictwie prowadzą państwo M. J. Młyńscy, K .P. Brzescy oraz Z. M. Peplińscy. Narzeczeni na nauki umawiają się indywidualnie kontaktując się telefonicznie.

Dzień zawarcia związku małżeńskiego

Sakramentu małżeństwa udzielamy najczęściej podczas Mszy św. najczęściej w sobotę.

Msza św. z liturgią sakramentu ma miejsce zasadniczo w kościele parafialnym Świętej Trójcy oraz niekiedy – po uzasadnieniu racji - w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.