A A A

Powołania do kapłaństwa lub życia zakonnego rodzą się w atmosferze modlitwy, indywidualnych rozmów i inspiracji oraz poprzez przykład życia duchownych. O te wszystkie wymiary troszczą się kapłani i siostry zakonne, a pozostali wspierają swoją modlitwą. Ksiądz proboszcz czyni to w liturgii - codziennym wezwaniu w modlitwie wiernych oraz w pierwszy czwartek miesiąca.

Osobny wątek stanowi współpraca z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej w formacji duszpasterskiej kandydatów do kapłaństwa. Od lat praktykę diakońską odbywają w naszej parafii studenci szóstego roku. Praktykanci mają okazję poznać życie naszej parafii, które obfituje w różne wydarzenia i działania duszpasterskie. Nie brakuje im pracy i zadań.

Co roku, sanktuaria kościerskie nawiedzają kandydaci na pierwszy rok studiów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie wraz z moderatorami. Parafia włącza się także w niedzielę powołaniową oraz most modlitewny.

Modlitwa o powołania:

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami i Swoimi sługami. 

Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.

Ty o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, aby dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.