A A A

Przygotowanie d...
Pragniemy przekazać tą drogą informacje dotyczące bezpośrednich przygotowań do I Komunii Świętej i plan obchodów tej Uroczystości:

1. Przygotowania (próby)
24.04. - poniedziałek
• godz. 16:00 - szkoła nr 6 oraz wioski
• godz. 18:45 - szkoła nr 1 oraz szkoła nr 3
25.04. – wtorek
• godz. 16:00 - szkoła nr 6 oraz wioski
• godz. 18:45 - szkoła nr 1 oraz szkoła nr 3
26.04 – środa
• godz. 16:00 - szkoła nr 1 oraz szkoła nr 3
• godz. 18:45 - szkoła nr 6 oraz wioski

Wigilia Paschal...
Liturgia poświęcenia ognia, Orędzie Wielkanocne, Liturgia Słowa, Liturgia chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna, a na koniec procesja rezurekcyjna. W Wigilię Paschalną około północy obwieściliśmy wszystkim, że Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja! Dziękujemy wszystkim za udział w liturgii oraz zaangażowanie. Jednocześnie składamy wszystkim życzenia: Niech radość Zmartwychwstania towarzyszy wszystkim każdego dnia! Oto fotorelacja:

Chrystus Zmartw...
Drodzy Parafianie, mili Goście i Pielgrzymi!

«Powstał... Nie ma Go tu» - słyszymy w dniu Zmartwychwstania. To czas wiary, nadziei i ufności – pomimo zamętu świata. Rozpoznajmy siebie w radości spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. To jest źródło osobistego doświadczenia, to jest nasza wiara, która pozwala nam spotkać się z Nim w Słowie i Sakramencie. Blask poranka wielkanocnego jest światłem, które winno opromienić naszą codzienność. Przylgnijmy do Prawdy!

Chrystus nie został w grobie... Należy do świata żyjących, nie do świata umarłych. Radujemy się, ponieważ jest On Alfą i jednocześnie Omegą, istnieje więc nie tylko wczoraj, ale dziś i na wieki.

Życzymy przeżywania pewności drogi z Panem. Teraz czas próby i doświadczenia wiary. Mocą jest On, Bóg życia, który rozświetla mroki świata. On jest Światłem! Chodźmy w Jego blasku!

Ks. Antoni Bączkowski

Wasz Proboszcz wraz z Duszpasterzami