A A A

Odpust MBB 22r.
17 września odbyły się w naszym sanktuarium główne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Bolesnej. Świętowaliśmy XX-lecie koronacji figury. O 11.15 w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej rozpoczęła się modlitwa Różańcowa, następnie akt oddania się Matce Bożej Bolesnej uczyniony przez ks. bpa Arkadiusza Okroja. Po tym udaliśmy procesyjnie do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, by tam o godz. 12.00 wziąć udział w Eucharystii. Był to dzień Róż Różańcowych naszego rejonu duszpasterskiego, a także oficjalne rozpoczęcie roku formacyjnego dla osób życia konsekrowanego. Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie, w sposób szczególny siostrom zakonnym, zelatorom i zelatorkom Róż Różańcowych za wspólną modlitwę.

Uwielbienie 09....
Powracamy do comiesięcznego UWIELBIENIA! Gościem, który poprowadził nas w rozważaniu na temat Słowa Bożego był ks. dr Rafał Barciński, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Po konferencji nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, która była ubogacona przez zespół muzyczny ZMZ. Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie i wspólną modlitwę. Następne Uwielbienie już w październiku.

Odpust MBB
W czwartek w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej odbył się odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbyła się od godz. 17.00, o 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i Msza św. w intencji czcicieli o godz. 18.00 pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. W tym dniu można było w Sanktuarium uzyskać odpust zupełny.