A A A

św. Jan Paweł I...
W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W  konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

Korespondencja
Korespondencja
W ramach naszych spotkań różańcowych został wysłany list do Ojca Świętego Franciszka. Dziś można zobaczyć korespondencję z Papieżem, Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej nadesłał odpowiedź. Pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym!

Róża za kapłanó...
W naszej wspólnocie parafialnej powstała Pierwsza Róża Różańcowa w intencji Kapłanów. Patronem została służebnica Boża Wanda Boniszewska. Na Mszy świętej o godz. 12.30 odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowej Róży. Msza święta w intencji członków Róży Różańcowej za kapłanów, a także dziękując za to dzieło, odbędzie się w pierwszy czwartek miesiąca grudnia, czyli 1 grudnia o godz. 18.00 Bóg zapłać wszystkich, którzy chcą modlić się o świętość kapłanów. Dziękujemy p. Karolinie Lica za koordynowanie jako zelatorka tego dzieła. Jeśli ktoś chciałbym podjąć się modlitwy za Kapłanów prosimy kierować się do p. Karoliny, głównej zelatorki Róż Różańcowych p. Krystyny, a także do ks. Patryka Ważyńskiego.