A A A

Duchowa Adopcja...
25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszym kościele parafialnym około 70 osób, w czasie Mszy świętej o 8.30 i 18.00 przyjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja (modlitwa za dzieci zagrożone aborcją) jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Bierzmowanie 20...
21. marca w naszej parafii odbyła się uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania naszej młodzieży i dorosłym. Ksiądz Biskup Arkadiusz Okroj udzielił tego sakramentu 107 osobom. Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu młodych ludzi i troskę o ich rozwój duchowy. Niech Duch Święty prowadzi każdego do Bożej miłości i jedności z Nim.

Rekolekcje wiel...
ZAPRASZAMY!