A A A

Konkurs Poezji ...
W minioną środę, dnia 15 grudnia 2021 r. w Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie odbyło się warsztatowe spotkanie metodyczne katechetów i nauczycieli języka polskiego oraz języka kaszubskiego związane z przygotowaniami do XXI Konkursu Poezji Maryjnej. Jego organizatorem był Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Parafia Świętej Trójcy w Kościerzynie.

Warsztaty poprowadziła pani Felicja Baska – Borzyszkowska, doradca metodyczny języka kaszubskiego oraz Proboszcz Parafii Świętej Trójcy, Kustosz Sanktuariów Maryjnych, ks. Antoni Bączkowski.

FZŚ powołania
Najbliższa niedziela dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w naszej parafii jest niedzielą powołaniową. Dzień szczególnej modlitwy o powołania do III Zakonu Franciszkańskiego, który jest przeznaczony dla osób świeckich. Jeśli ktoś chciałby przystąpić do Zakonu, poznać duchowość franciszkańską to wspólnota zaprasza w każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o 12.30 do salek katechetycznych na spotkania. Więcej informacji można znaleźć na ulotkach, które można zabrać spod chóru i zachęcić swoich bliskich, również w gablocie przy drzwiach od strony rynku, na stronie internetowej parafii https://www.sanktuarium.pl/.../franciszkanski-zakon... , a także u przełożonej Zakonu Stefanii Łosińskiej i asystenta kościelnego Zakonu ks. Patryka.

Synod - etap de...
12 grudnia w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie odbyło się synodalne spotkanie dekanatu kościerskiego, w którym wzięły udział przedstawiciele wszystkich parafii dekanatu (osoby świeckie wraz ze swoimi proboszczami). Nasze spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą przed Najświętszym Sakramentem o jak najlepsze wykorzystanie tego czasu, prosiliśmy także Ducha Świętego, aby nasze serca były otwarte na Jego głos. Podczas wspólnej modlitwy medytowaliśmy także fragment Ewangelii wg św. Łukasza mówiący o uczniach zmierzających do Emaus, wspólnie wyznaliśmy naszą wiarę przy zapalonych od Paschału świecach, a na koniec zawierzyliśmy czas spotkania synodalnego Matce Bożej, Królowej Rodzin. Podczas drugiej części naszego spotkania wspólnie podsumowaliśmy pracę wykonaną na etapie parafialnym i jeszcze raz odpowiedzieliśmy na pytania synodalne, co stało się podstawą do wyciągnięcia konkretnych wniosków i podsumowania pracy na etapie dekanalnym w dekanacie kościerskim.