A A A

Spotkania z Matką Bożą w naszych domach i parafii

Rozpoczynamy, w środę 13 marca 2024 r., naszą parafialną peregrynację. Pragniemy ją uczynić w duchu wdzięczności za dar obecności Matki Bożej w naszym życiu narodowym, naszej diecezji  i parafii oraz w naszych rodzinach.

Przygotujmy w naszych domach  godne miejsce dla ikony Matki Bożej, niech będzie to stół nakryty odświętnym obrusem, świeca, może subtelna dekoracja z kwiatu.

Pięknym znakiem wspólnoty domu rodzinnego, byłaby wspólna modlitwa, gromadząca wszystkich domowników, szczególnie na rozpoczęcie i zakończenie peregrynacji w naszych domach. Możemy zaprosić też sąsiadów czy krewnych.

Wykorzystajmy ten czas jednej doby w naszych mieszkaniach i domach, aby obmodlić wszystkie sprawy domu rodzinnego i najbliższych. 

Pomocą w modlitwie jest dołączony zalaminowany modlitewnik. Możemy rozłożyć w czasie nasze trwanie przed ikoną Matki Bożej i odmówić nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz różaniec, rano odśpiewać godzinki ku czci Niepokalanej, koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00... Jest też czas, aby otworzyć Pismo Święte i pomedytować nad Słowem Bożym.  Możemy naszą modlitwę przeplatać śpiewem pieśni religijnych.

Pięknym znakiem więzi małżeńskiej i rodzinnej, u progu dnia i na jego zakończenie byłoby wzajemne błogosławieństwo małżonków, wspólne błogosławieństwo dzieci i domowników.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do każdej rodziny w kolejnym dniu peregrynacji (w godzinach 18.00-20.00) będziemy przekazywać specjalnie przygotowaną drewnianą skrzynkę, w której  jest umieszczona ikona Matki Bożej, stojak (składający się z dwóch prostych deseczek, które na siebie nakładamy), zalaminowany modlitewnik oraz „Księga pamiątkowa”. W niej zapisujemy datę obecności Matki Bożej w naszym domu oraz możemy wypisać skierowane do Matki Bożej Nieustającej Pomocy nasze prośby, podziękowania, wszelkie intencje. 

Do „Księgi pamiątkowej”  dołączamy KLAUZULĘ  POUFNOŚCI o następującej treści: Wiadomości zawarte w „Księdze pamiątkowej” wraz z wpisami są poufne i podlegają ochronie prawnej. Ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnianie  jest ściśle zabronione. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nad sprawnym przebiegiem peregrynacji czuwamy wszyscy w najbliższym sąsiedztwie, służąc sobie wzajemną pomocą. W celu pełniejszego i harmonijnego jej przebiegu serdecznie prosimy o znak smsem do koordynatora danego rejonu (dane z numerem telefonu są umieszczone w „Księdze pamiątkowej” i na zalaminowanej A5 karcie), o  przekazaniu ikony do następnego miejsca.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W czasie peregrynacji zapraszamy do kościoła parafialnego, kiedy to na środowej nowennie, w ramach „nowenny rodzin”, będziemy obmadlać nasze rodzinne sprawy oraz osoby i miejsca nam powierzone. Każdemu rejonowi przypisane zostały 2 terminy spotkań środowych. Na plakacie podano terminy dla każdego rejonu w mieście i dla konkretnej wioski. W tym wyznaczonym terminie, podczas nowenny, będziemy się szczególnie modlić za dany rejon czy wioskę, aby jeszcze bardziej umocnić naszą więź z naszą Patronką i uprosić przez jej wstawiennictwo obfitość łask i potrzebne pomoce do realizacji naszego życia i powołania. Uprasza się, aby na ten dzień napisać osobiste lub rodzinne swoje prośby czy podziękowania i wrzucić do skrzynki na kracie przed obrazem Matki Bożej.

Apostołowie słowa i piewcy nadziei

Przygotowując się do peregrynacji ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy zwracamy się do wszystkich parafian o pomoc w jej przeprowadzeniu. W związku z tym, że Matka Boża w tym znaku będzie wędrowała z domu do domu, od jednego sąsiada do drugiego, pragniemy serdecznie Was prosić o współorganizację tego wydarzenia zbawczego. Niech każdy chętny, będzie miał tę możliwość – dzięki nam – obraz będzie u naszych sąsiadów ze swoim „błogosławieństwem”. Nie sugerujmy się zewnętrznymi oznakami, idźmy do najbliższych sąsiadów i zapytajmy, poprośmy, zachęćmy i… przekażmy dalej. 

Tak otwarta formuła peregrynacji jest dużym przedsięwzięciem duszpasterskim, bo mobilizuje zaangażowanie własne, ale z drugiej strony - taki jest zamierzony cel, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, w myśl słów św. Pawła: „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2Kor 9,7).

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby służyć sobie radą i pomocą. Również nie wstydźmy się pytać i prosić o pomoc innych. To jest dobro, które niech się rozprzestrzenia, niech będzie udziałem jak największej liczby osób. Kto ma jakieś zapytanie, niech to czyni w danym rejonie i zgłasza do swojego koordynatora, którego imię i nazwisko oraz numer telefonu jest umieszczone na początku danego rejonu duszpasterskiego.

Zaangażowanych w życie parafii przez udział w różnych formach ruchów i stowarzyszeń pragniemy szczególnie uwrażliwić na ten dar troski o bliźniego.

Obraz codziennie będzie w danym domu czy mieszkaniu przez jedną dobę. Niech jest okazją do wspólnotowych rodzinnych modlitw, ale też osobistych. Niech w domu, będzie umieszczony na znaczącym miejscu, tak by każdy z domowników w dowolnym czasie mógł się pomodlić. Nie tyle chodzi o trwanie cały czas przed obrazem, ale o otwarte serce w czasie wolnym i szczerą modlitwę przez przyczynę Matki Bożej. Na rozpoczęcie czy zakończenie peregrynacji w naszym domu czy mieszkaniu, dobrym zwyczajem byłoby, aby razem pomodlić się ze sąsiadami i wtedy przekazać ikonę ( umieszczając w specjalnej skrzynce wraz z modlitewnikiem, księgą pamiątkową i stojakiem) do następnych osób czy rodziny w porze wieczornej (godz. 18.00-20.00).

Podział na rejony

Peregrynacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpocznie się w naszej parafii w środę 13 marca 2024. po nowennie i Mszy świętej wieczornej o godz. 18.00. Cała parafia została podzielona na 14 rejonów duszpasterskich, 7 z nich dotyczy naszego miasta, a 7 naszych wiosek. 

W mieście do poszczególnego rejonu przypisano konkretne ulice. Koordynatorem w mieście będzie jeden z członków Rady Duszpasterskiej. Cały podział ulic i koordynatorzy - wszystko to zostało wywieszone w gablotach, przy wejściu do kościoła, jak i zamieszczone tutaj, na stronie parafialnej (zakładka pt: „Peregrynacja”) i parafialnym Facebooku. Serdecznie prosimy o zapoznanie się z treścią i porządkiem peregrynacji. Na wioskach peregrynacja zacznie się od najliczniejszych wiosek i będzie kontynuowana według załączonego harmonogramu (szczegóły na plakacie).

Ikonę będziemy przekazywali naszym sąsiadom w kolejnych naszych domach czy mieszkaniach, w kolejnym dniu, w godz. 18.00-20.00. Tu ogromna prośba, aby w sąsiedztwie  - z całą życzliwością  i serdecznością – zapytać i przekazać każdej chętnej następnej rodzinie czy osobie. Niech to będzie wyraz naszej troski o siebie nawzajem i zaproszeniem do uczynków dobra wobec bliźniego.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich członków wspólnot, ruchów, stowarzyszeń  naszej parafii (między innymi: członków Żywego Różańca, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej, katechetów) oraz ludzi dobrej woli o pomoc w sprawnym przebiegu peregrynacji, tak – aby codziennie kolejna rodzina przyjęła ikonę Matki Bożej. Prosimy o bezpośredni kontakt z poszczególnymi koordynatorami konkretnych rejonów, których dane kontaktowe są przypisane do konkretnego rejonu. We wioskach są to nasi sołtysi.

Koordynatorzy z Rady Parafialnej odpowiedzialni za poszczególne rejony (dotyczy miasta):

Rejon 1 – pani Anna Maszk; Rejon 2  - pan Czesław Cyra; Rejon 3 – pani Krystyna Szachta; Rejon 4  - pani Anna Miszczak; Rejon 5  - pani Elżbieta Myszka; Rejon 6  - pani Iwona Szarmach; Rejon 7 – pan Kamil Maszk.

Oto poniżej szczegółowy harmonogram rejonów miasta z ulicami i w takiej kolejności będzie peregrynował obraz. 

REJON 1 Osoba koordynująca peregrynację: ANNA MASZK, numer telefonu 663 376 082. W razie problemu z dodzwonieniem proszę napisać SMS z prośbą o kontakt.

1. Skłodowskiej 17

2. Skłodowskiej 20

3. Skłodowskiej 22

4. Skłodowskiej 24

5. Skłodowskiej 26

6. Skłodowskiej 28

7. Skłodowskiej 30

8. Skłodowskiej 32

9. Skłodowskiej 21

10. Skłodowskiej 23

11. Skłodowskiej 25

12. Skłodowskiej 27

13. Skłodowskiej 36

14. Skłodowskiej 38

15. Szydlice

16. Piechowskiego domki

17. 31 Stycznia

18. Kupiecka

19. Rzemieślnicza

20. Różana

REJON 2 Osoba koordynująca peregrynację: CZESŁAW CYRA, numer telefonu 504 526 418. W razie problemu z dodzwonieniem proszę napisać SMS z prośbą o kontakt.

1. Staszica 1

2. Staszica 3

3. Staszica 4

4. Staszica 5

5. Staszica 6C

6. Staszica 7

7. Staszica 8

8. Topolowa 1

9. Topolowa 2

10. Brzozowa 1

11. Brzozowa 2

12. Dębowa 1

13. Dębowa 3

REJON 3 Osoba koordynująca peregrynację: KRYSTYNA SZACHTA, numer telefonu 603 752 202. W razie problemu z dodzwonieniem proszę napisać SMS z prośbą o kontakt.

1. 8-go Marca

2. Jesionowa 1

3. Jesionowa 2

4. Kasztanowa 1

5. Kasztanowa 2

6. Kasztanowa 3

7. Kasztanowa 4

8. Kasztanowa 6

REJON 4 Osoba koordynująca peregrynację: ANNA MISZCZAK, numer telefonu 509 912 696. W razie problemu z dodzwonieniem proszę napisać SMS z prośbą o kontakt.

1. Kapliczna

2. Skarszewska

3. Chełmońskiego

4. Kazimierza Wielkiego

5. Wyspiańskiego

6. Matejki

7. Małachowskiego

8. Malczewskiego

9. Kossaka

10. Grottgera

11. Fałata

12. Michałowskiego

13. Witkacego

14. Dworcowa

15. Szulca

16. Sędzickiego

17. Mestwina II

18. Jereczka

19. Świętopełka 2E

20. Świętopełka 2F

21. Świętopełka 2C

22. Świętopełka 2D 

23. Świętopełka 2

24. Świętopełka 2B

25. Świętopełka 2A

26. Świętopełka

27. Mała Dworcowa

28. Karnowskiego

REJON 5 Osoba koordynująca peregrynację: ELŻBIETA MYSZKA, numer telefonu 506 747 952. W razie problemu z dodzwonieniem proszę napisać SMS z prośbą o kontakt.

1. Legionów Polskich
2. Reymonta 1
3. Reymonta 2
4. Reymonta 3
5. M. Konopnickiej
6. A. Fredry
7. K. Przerwy-Tetmajera
8. J. Kochanowskiego
9. J. Słowackiego
10. K. I. Gałczyńskiego
11. A. Mickiewicza
12. A. Asnyka
13. M. Wańkowicza
14. J. Tuwima
15. E. Orzeszkowej
16. S. Żeromskiego
17. W. Sikorskiego
18. J. Tkaczyka
19. Miodowa
20. Słodowa
21. Kowalska
22. Źródlana
23. Wodna
24. Gdańska
25. Świętojańska
26. Rynek
27. Partyzantów
28. Nowa Młyńska
29. Młyńska
30. Mała Młyńska
31. Długa
32. Targowa
33. Ogrodowa
34. Kościelna

REJON 6 Osoba koordynująca peregrynację: IWONA SZARMACH, numer telefonu 697 718 617. W razie problemu z dodzwonieniem proszę napisać SMS z prośbą o kontakt.

1. Cegielnia

2. Stare Nadleśnictwo

3. Lassa

4. Skargi

5. Leśne Wzgórze

6. Kołłątaja

7. Czapliniec

8. Żurawia

9. Chojnicka

10. Łagodna

11. Pogodna

12. Cicha

13. Spokojna

14. Kameralna

15. Zaciszna

16. Klasztorna

17. Wejhera

18. Miła

19. Wierzysko

20. Storczykowa

21. Siedliskowa

22. Gajowa

23. Zagajnikowa

24. Markubowo

25. Zielone Wzgórze

26. Wita Stwosza

27. PCK

28. Michałowicza

29. Dunikowskiego   

30. Tatarkiewicza

31. Wnuka

32. Wojska Polskiego

33. Kościuszki

34. Powojowa

35. Stolarska

36. 3 – go Maja

REJON 7 Osoba koordynująca peregrynację: KAMIL MASZK, numer telefonu 695 409 938. W razie problemu z dodzwonieniem proszę napisać SMS z prośbą o kontakt.

1.Kolejowa

2.Krótka

3.Mała Kolejowa

4.Widokowa

5.Chłodna

6.Letnia

7.Wiosenna

8.Jesienna

9.Zimowa

10.Drogowców

11.Budowlanych

12.Bazowa

13.Inżynierska

14.Zakładowa

15.Stalowa

16.Miedziana

17.Fabryczna

18.Przemysłowa

19.Sobótki

20.Towarowa

21.Św. Jana Pawła II

22.Rolnicza

23.Transportowców

24.Plebanka

25.Chrobrego

26.Jagiełły

27.Sobieskiego

28.Jodłowa

29.Świerkowa

30.Modrzewiowa

31.Mostowa

32.Sosnowa

33.Cisowa

34.Cedrowa

35.Gościnna

36.Radosna

37.Przyjazna

38.Osiedle za lasem

39.Popiełuszki

40.Wyszyńskiego

41.Sąsiedzka

42.Ks. Czapiewskiego

43. Serdeczna

W czasie peregrynacji będziemy się spotykać na środowej nowennie o godz. 18.00, w ramach „nowenny rodzin”, aby obmodlić nasze rodzinne sprawy oraz osoby i miejsca nam powierzone. Każdemu rejonowi przypisane zostały 2 terminy (daty) spotkań środowych. Na plakacie podano terminy (daty) dla każdego rejonu w mieście i dla konkretnej wioski. W tym wyznaczonym terminie, podczas nowenny, będziemy się szczególnie modlić za dany rejon czy wioskę, aby jeszcze bardziej umocnić naszą więź z naszą Patronką i uprosić przez jej wstawiennictwo obfitość łask i potrzebne pomoce do realizacji naszego życia i powołania. Uprasza się, aby na ten dzień napisać osobiste, rodzinne swoje prośby czy podziękowania i wrzucić do skrzynki, która znajduje się na kracie przed obrazem Matki Bożej.

MBNP Nowenna

Zapowiedź

Przygotowując się – jako Kościół powszechny – do Roku Jubileuszowego 2025, podejmujemy z inicjatywy papieża Franciszka ogłoszony Rok Modlitwy.

Idąc za wskazaniami ks. biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny pragniemy to przygotowanie w naszej diecezji pelplińskiej ukonkretnić przez dar peregrynacji w naszych rodzinach ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy – głównej patronki naszej diecezji. Ma to być czas „łaski, który zaowocuje osobistym nawróceniem i odnową naszych wspólnot parafialnych”. Taki jest cel peregrynacji!

W naszej parafii peregrynacja obrazu rozpocznie się w środę, dnia 13 marca br. tego dnia zapraszamy całą wspólnotę parafialną na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Mszę świętą, aby uroczyście przekazać obraz do naszych pierwszych rodzin.

Dla pełniejszej koordynacji całej parafii miasto zostało podzielone na 7 rejonów do których zostały przypisane konkretne ulice. Wioski też będą miały 7 rejonów, a peregrynacja rozpocznie się od najliczniejszych. Odpowiedzialnymi za przebieg trasy peregrynacji w mieście zostali członkowie Rady Parafialnej, a na wioskach będą nimi sołtysi.

Wszystkie szczegółowe informacje (podział na rejony miasta i wiosek) zostaną ogłoszone i wywieszone w gablotach przy wejściu do kościoła oraz zamieszczone na stronie parafialnej (w specjalnej zakładce pt. „Peregrynacja”) i Facebooku parafialnym od niedzieli 25 lutego br. Będzie też informacyjny okolicznościowy plakat.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich i każdego, kto pragnie przez jedną dobę przyjąć obraz Matki Bożej pod swój dach. Przekazywać obraz będziemy  następującym chętnym w godzinach wieczornych (godz. 18.00 – 20.00). Uprasza się, aby wzajemnie, w najbliższym otoczeniu, sąsiedztwie informować siebie i zachęcać do modlitewnego, wspólnotowego trwania przed ikoną Matki Bożej.

Ks. Proboszcz Antoni Bączkowski