A A A

Konkurs pororat...
Nasze wspólne wędrowanie z GPS (wiadomo, Gabriel Prowadzi Skutecznie) już się zakończyło, ale nie oznacza to, że mamy o tym zapominać! Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „SZLAKIEM RORATNICH WĘDRÓWEK” i zobrazowania tego, co zapamiętaliście z naszych adwentowych spotkań na roratach. 

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Parafia Świętej Trójcy w Kościerzynie i Redakcja gazety parafialnej „Gwiazda Przewodnia” działająca przy ww. Parafii. 
 2. Celem konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci oraz utrwalenie wartości i temat poruszanych w ramach programu rorat „Droga do Betlejem – roraty 2021”.
 3. Tematem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych  zainspirowanych i prezentujących tematykę z jaką dzieci spotkały się w trakcie roratnich kazań. 
 4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
 5. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy zgodnej z tematem i wymogami konkursu oraz dostarczeniem jej do Biura Parafialnego (w godzinach jego urzędowania), lub zakrystii Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie.
 6. Prace niespełniające wymogów nie będą oceniane.
 7. Termin dostarczenia prac do 6 stycznia 2022 r.
 8. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez redakcję Komisja Konkursowa. Prace zostaną wyłonione przez Komisję składającą się z członków zespołu redakcyjnego i osób przez redakcję zaproszonych do rozstrzygnięcia konkursu. Redakcja do momentu rozstrzygnięcia konkursu zastrzega sobie anonimowość składu Komisji.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 stycznia 2022 r. po Mszy Świętej o godzinie 11.00 w kościele parafialnym  Świętej Trójcy w Kościerzynie.
 10. Redakcja przewiduje dwie kategorie wiekowe 5-8
  i 9-12 lat, z których zostaną wyłonione po trzy prace nagrodzone.
 11. Fundatorem nagród jest Redakcja oraz Parafia. Nagrody przewidziane są w postaci gier religijnych i książek o tej tematyce.

Wymogi pracy: 

 • Format minimum A3, rozmiar większy jest dozwolony;
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką 2D tj.: rysunek, malarstwo, fotografia, kolaż, techniki mieszane. Nie przewiduje się prac 3D np. rzeźby. Praca powinna być wykonana techniką zapewniającą trwałość, umożliwiającą przenoszenie i zawieszenie pracy; 
 • Prace złożone na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi;
 • Praca z tyłu musi być opisana danymi uczestnika w sposób czytelny (najlepiej literami drukowanymi): 
  • imieniem, 
  • nazwiskiem, 
  • wiekiem,
  • klasą i szkołą do jakiej uczęszcza uczestnik.