A A A

Plan I Komunii ...
Zbliża się czas I Komunii Świętej w naszej parafii. Udostępniamy informację na temat przygotowań i przeżycia "Białego Tygodnia" dla naszych dzieci. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!

Uwielbienie 04....
Trwając w radości Zmartwychwstania Chrystusa, w piątek przeżywaliśmy w naszej parafii kolejny wieczór Uwielbienia Pana. Z naszego zaproszenia skorzystały Siostry Zmartwychwstanki, które przyjechały do nas z Brus, aby podzielić się swoim charyzmatem. Razem z siostrami przyjechał ks. Patryk Ważyński, nasz były wikariusz, który poprowadził nas przez czas adoracji. Bardzo dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę.

Duchowa Adopcja...
Dziś, w liturgiczną Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wpatrujemy się w tajemnicę wcielenia Syna Bożego i wpatrujemy się w niesamowity dialog między niebem a ziemią. Dziś również obchodzimy Dzień Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To wspaniałe dzieło modlitwy jest okazją do ukazania wartości życia, często jeszcze w bardzo kruchej formie, pod sercem matki. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i zachęcamy do wytrwania w tym postanowieniu. Ratujmy życie!