A A A

Plakaty odpusty
Plakaty odpusty

Dożynki JG
Na Jasnej Górze pod hasłem „Do Maryi Królowej Pokoju” drugi dzień trwa ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. Dożynki gromadzą przedstawicieli wszystkich polskich diecezji, którzy pielgrzymują tu z owocami ziemi. Również nie zabrakło przedstawicieli naszej parafii, którzy dziękowali za tegoroczne plony.

Żywy Różaniec
W naszej wspólnocie Żywego Różańca nastąpiły zmiany. Po 18-letniej posłudze głównej zelatorki odchodzi pani Krystyna Węsierska. Dziękujemy jako wspólnota parafialna za Pani trud prowadzenia, za każdy uśmiech, wsparcie i wszystkie działania, które Pani dokonywała. Życzymy wielu sił i opieki Matki Bożej Królowej Rodzin na każdy dzień. Nową zelatorką zostaje pani Krystyna Szachta, którą wspieramy swoją modlitwą.