A A A

Maturzyści
Maturzyści
26. września maturzyści z całej naszej diecezji zgromadzili się na Jasnej Górze na wspólnej modlitwie. Z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 i z I Liceum Ogólnokształcącego przybyło do tronu Jasnogórskiej Pani ok 90 uczniów wraz z nauczycielami i księżmi: Patrykiem Ważyńskim, Patrykiem Wyką i Łukaszem Delewskim. Wspólnej modlitwie towarzyszyła intencja pomyślnego zdania egzaminu maturalnego oraz przede wszystkim podejmowania dobrych i mądrych decyzji w dorosłym życiu. Po modlitwie koronki do Bożego Miłosierdzia oraz okazji do spowiedzi, a następnie modlitwie różańcowej, Mszy Św. przewodniczył Ks. Bp Diecezjalny Ryszard Kasyna. Młodzież miała okazję wysłuchać pięknego świadectwa życia i miłości p. Iwony i Mateusza Bartoszek. Za czas wspólnej modlitwy i pielgrzymowania składamy serdeczne Bóg zapłać.

C. Acutis
W dniach 18. - 19. września w naszej diecezji peregrynowały relikwie bł. Carlo Acutisa. Niedaleko Kościerzyny, bo w Kartuzach w parafii pw. św. Kazimierza odbył się wieczór z Błogosławionym. Konferencje wygłosił ks. Wojciech Głogowski, który później poprowadził wieczór uwielbienia z adoracją Najświętszego Sakramentu i uczczeniem relikwii bł. Carlo Acutisa. Młodzież z naszej parafii z KSMu i zespołu muzycznego uczestniczyła w tym wspaniałym wieczorze.

Odpust MBB 22r.
17 września odbyły się w naszym sanktuarium główne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Bolesnej. Świętowaliśmy XX-lecie koronacji figury. O 11.15 w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej rozpoczęła się modlitwa Różańcowa, następnie akt oddania się Matce Bożej Bolesnej uczyniony przez ks. bpa Arkadiusza Okroja. Po tym udaliśmy procesyjnie do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, by tam o godz. 12.00 wziąć udział w Eucharystii. Był to dzień Róż Różańcowych naszego rejonu duszpasterskiego, a także oficjalne rozpoczęcie roku formacyjnego dla osób życia konsekrowanego. Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie, w sposób szczególny siostrom zakonnym, zelatorom i zelatorkom Róż Różańcowych za wspólną modlitwę.