A A A

XXI Konkurs Poe...
Od 20 lat w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie, we współpracy z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, organizowany był w maju Konkurs Poezji Maryjnej, mający za cel rozpowszechnianie czci Matki Najświętszej. Inicjatorką konkursu była p. Maria Mach, a opiekunem i gospodarzem Kustosz Sanktuariów Kościerskich, Ksiądz Proboszcz parafii.

Konkurs miał zasięg ogólnodiecezjalny i odbywał się w kategorii autorów wierszy i recytatorów w grupach wiekowych: dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów (do ich wygaśnięcia), szkół średnich oraz dorosłych. Spośród nadesłanych wierszy komisja konkursowa wyłaniała laureatów, którzy zapraszani byli na diecezjalny finał do Kościerzyny. Podczas finału odbywały się przesłuchania recytatorów oraz zwycięzców konkursu na etapie szkolnym i parafialnym. Owocem konkursu są cztery antologie poezji Maryjnej wydane przez parafię. Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna objął patronatem to wydarzenie, które pragniemy wznowić w tym roku szkolnym. Szczegóły znajdują się na plakacie i w załącznikach. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Regulamin eliminacji parafialnych

Regulamin dla autorów

Regulamin dla recytatorów

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 - zgoda nauczyciela