A A A

Dzień Chorych '...
W czasie naszych Uroczystości Odpustowych nie mogło zabraknąć dnia poświęconego osobom chorym i cierpiącym. W czasie Mszy Świętych o 9.00 i 16.00 udzielony został sakrament namaszczenia chorych, aby umocnić tych, którzy przez cierpienie zbliżają się do Boga i stają się świadectwem szczególnej modlitwy. Bardzo dziękujemy za obecność i czas poświęcony Panu Bogu. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli i uczniów naszego "Ekonomika", którzy po Mszy Świętej o 9.00 przygotowali poczęstunek i spotkanie dla naszych chorych. Zapraszamy na dzień dzieci i młodzieży!

Dzień Chorych '...
Dzień Chorych '...
Dzień Chorych '...
Dzień Chorych '...
Dzień Chorych '...
Dzień Chorych '...
Dzień Chorych '...
Dzień Chorych '...
Dzień Chorych '...
Dzień Chorych '...