A A A

Feretron i hist...
Dnia 11 września odbyły się w naszej parafii warsztaty związane z zainaugurowanym przez Powiat Wejherowski projektem „Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub”. Celem tego projektu jest przygotowanie wspólnoty depozytariuszy do wpisu tradycji pokłonu feretronów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Na wpis na Krajową Listę NDK muszą zgodzić się ci, którzy tradycję pokłonu feretronów kultywują, czyli pielgrzymi, obraźnicy i obraźniczki. Jest godnym zauważenia fakt, że od ponad 300 lat w kaszubskiej, ludowej pobożności istnieje unikatowa tradycja pokłonu świętych obrazów. Co roku do Wejherowa przybywa około 60 pielgrzymek, z których najstarsza zwana „matką pielgrzymek” – z Gdańska-Oliwy od 355 lat, a z Kościerzyny od 350 lat.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Starostwa Wejherowskiego na czele z Wicestarostą Jackiem Thielem i koordynatorem merytorycznym projektu Andrzejem Szoszkiewiczem, licznie zebrani sympatycy kościerskiej pielgrzymki, wraz z pielgrzymami oraz przedstawiciele Bractwa Świętego Krzyża działającego przy naszej parafii. W ramach projektu pod koniec czerwca br. uruchomiona została strona internetowa – poklonferetronow.pl, na której znajdują się informacje o tradycji, historii, depozytariuszach i parafiach organizujących pielgrzymki. Zamieszczone  zostaną także efekty niniejszego projektu poprzez biogramy, transkrypcje badań ankietowych, sprawozdania z debat i konsultacje społeczne. Opracowana i wydana zostanie również publikacja w wersji cyfrowej i papierowej  pod redakcją prof. Katarzyny Smyk. Projekt zakończy się pod koniec listopada br. Następnie stosowny wniosek zostanie złożony do Narodowego Instytutu Dziedzictwa i po pozytywnym zaopiniowaniu przekazany Radzie ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy ministrze. Wpisanie tradycji pokłonu feretronów na listę pozwoli zachować nasze kulturowe dziedzictwo i uhonorować zaangażowanie osób, które od trzech wieków pielgrzymują do Duchowej Stolicy Kaszub.

Feretron i hist...
Feretron i hist...
Feretron i hist...
Feretron i hist...
Feretron i hist...
Feretron i hist...
Feretron i hist...