A A A

Przybory szkoln...
Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcone zostały tornistry i przybory szkolne dzieciom, które rozpoczynają czas edukacji czyli idą do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wszystkim dzieciom, młodzieży i rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa na czas roku szkolnego i wysiłku zdobywania wiedzy, a nauczycielom i katechetom darów Ducha Świętego w pracy i posłudze wśród młodego pokolenia!

Przybory szkoln...
Przybory szkoln...
Przybory szkoln...