A A A

Pielgrzymka na ...

Pielgrzymi pozdrawiają ze szlaku.

Już tylko 150 km do Mamy!

Dziękujemy za modlitwę.