A A A

Korespondencja
Korespondencja
W ramach naszych spotkań różańcowych został wysłany list do Ojca Świętego Franciszka. Dziś można zobaczyć korespondencję z Papieżem, Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej nadesłał odpowiedź. Pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym!