A A A

Róża za kapłanó...
Z inicjatywy naszych parafian jest pragnienie, aby w naszej parafii powstała Róża różańcowa w intencji kapłanów. Modlitwa będzie zanoszona w intencji kapłanów, prosząc o wzrost w łasce u Boga i u ludzi, a także o świętość ich życia. Chcemy stworzyć Żywy Różaniec osób powierzających się Matce Bożej i wspierających się nawzajem modlitwą oraz tych, którym leży na sercu świętość kapłanów. Każda osoba gotowa podjąć się pięknego i bardzo potrzebnego dzieła modlitwy za kapłanów będzie zobowiązana do odmawiania codziennie jednej dziesiątki różańca, a także udziału w Mszy świętej w pierwszy czwartek miesiąca. Osoby chętne, które chciałyby należeć do Róży, mogą to uczynić przez ks. Patryka Ważyńskiego, przez główną zelatorkę Krystynę Szachtę, a także w biurze parafialnym. Dziękujemy za tą piękną inicjatywę.