A A A

SKC
1 października uczniowie należący do Szkolnych Kół Caritas brali udział w Diecezjalnym Zjeździe SKC w Pelplinie. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ks. bp Ryszard Kasyna. Oficjalna część spotkania odbyła się w Bibliotece Diecezjalnej, w której uczestnicy mieli okazję obejrzeć film „Niepokonani II”, a następnie spotkać się z jego twórcami. W dalszej części zaprezentowano działalność SKC i odbył się koncert Ewangelizacyjny. Na zakończenie wszyscy wysłuchali słów zachęty do dalszej pracy na rzecz potrzebujących, które przekazał ks. Biskup Diecezjalny oraz ks. Dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej. Naszą parafię na zjeździe reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaliskach z opiekunem Katarzyną Kleinschmidt oraz uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie z opiekunem Genowefą Janke. Dziękujemy Wójtowi Gminy Kościerzyna za użyczenie samochodu i możliwość transportu.


SKC
SKC
SKC
SKC
SKC
SKC