A A A

Odpust MBB 22r.
17 września odbyły się w naszym sanktuarium główne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Bolesnej. Świętowaliśmy XX-lecie koronacji figury. O 11.15 w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej rozpoczęła się modlitwa Różańcowa, następnie akt oddania się Matce Bożej Bolesnej uczyniony przez ks. bpa Arkadiusza Okroja. Po tym udaliśmy procesyjnie do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, by tam o godz. 12.00 wziąć udział w Eucharystii. Był to dzień Róż Różańcowych naszego rejonu duszpasterskiego, a także oficjalne rozpoczęcie roku formacyjnego dla osób życia konsekrowanego. Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie, w sposób szczególny siostrom zakonnym, zelatorom i zelatorkom Róż Różańcowych za wspólną modlitwę.

Odpust MBB 22r.
Odpust MBB 22r.
Odpust MBB 22r.
Odpust MBB 22r.
Odpust MBB 22r.
Odpust MBB 22r.
Odpust MBB 22r.
Odpust MBB 22r.
Odpust MBB 22r.
Odpust MBB 22r.
Odpust MBB 22r.
Fot. Lucyna Wałdoch