A A A

Pielgrzymka do ...
Pielgrzymka rowerowa do sanktuarium w Sianowie na czele z ks. Patrykiem była niezwykle pięknym doświadczeniem. Było nas 20 i przemierzyliśmy około 80 km. Dziękujemy Pielgrzymom za trud wspólnej drogi i modlitwę!


Pielgrzymka do ...
Pielgrzymka do ...
Pielgrzymka do ...