A A A

Odpust MBKR 22....
Środa to dzień troski o naszych chorych. W czasie Mszy Świętej o godz. 9.00 i 16.00 udzielono sakramentu namaszczenia chorych oraz udzielono błogosławieństwa lourdzkiego. Natomiast po Mszy Świętej o godz. 9.00 obyło się spotkanie przy wspólnym stole, aby zadbać o naszych chorych.

Odpust MBKR 22....
Odpust MBKR 22....
Odpust MBKR 22....
Odpust MBKR 22....
Odpust MBKR 22....
Odpust MBKR 22....
Odpust MBKR 22....
Odpust MBKR 22....