A A A

Feretron
Zabytkowy feretron do renowacji

Kontynuujemy prace konserwatorskie w naszym kościele. Po remoncie dachu i poddasza naszego zabytkowego kościoła, który pięknie jest zabezpieczony, pora na dalsze prace. Koleją inwestycją jest kapitalna renowacja XVIII wiecznego feretronu, który od lat jest noszony w pielgrzymce wejherowskiej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu pielgrzymów i sympatyków corocznej pielgrzymki do Wejherowa, po konsultacjach i uzgodnieniach z Wojewódzkim Urzędem Konserwatorskim oraz przychylnym zaopiniowaniu podjęcia prac przez panią Agnieszkę Przepióra z pracowni konserwatorskiej z Torunia, przystępujemy od nowego roku kalendarzowego do jej realizacji.

Aby zdobyć fundusze na ten cel podejmowane są różnorodne inicjatywy. Najbliższa to koncert kolęd, który odbędzie się w naszym kościele, w niedzielę, 2 stycznia o godz. 16.00. Wykonawcami będą nasi kościerscy muzycy i śpiewacy. Po koncercie będzie można wesprzeć tę renowację finansowo.

Szczegóły prac renowacyjnych i stan obecny feretronu można wyczytać w dołączonych materiałach, które przygotowała Pani Konserwator. Kto chciałby wesprzeć koszty renowacji może zgłosić się do biura parafialnego lub przekazać fundusze na konto parafialne nr 57 8328 0007 2001 0004 7021 0001 z dopiskiem: „feretron”.

Wszystkim zaangażowanym w dzieło i darczyńcom serdeczne podziękowanie.

Informacje o feretronie:

W 2022 roku planowana jest konserwacja i restauracja feretronu z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin z Kościerzyny. Zabytek związany jest z tradycją - Pokłonów feretronów, obrzędu narodzonego w I poł XVIII w., związanego z pieszymi pielgrzymkami do Sanktuarium Matki Bożej Wejherowskiej, jest istotnym elementem wpisanym w tradycję kaszubskich sanktuariów. Feretrony, niesione w pielgrzymce dwustronne obrazy, wykonują specyficzny układ ukłonów zawsze gdy na drodze spotkają feretron niesiony przez inną grupę lub w kościele, aby uszanować Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Feretron z 2 poł. XVIII w., według tradycji miejscowej miał być darem gen. J. Wybickiego, dwustronny, o konstrukcji drewnianej, pokryty niemal w całości koszulkami metalowymi, z dwoma obrazami olejnymi na płótnie przyklejonymi na deskę, na drewnianym postumencie. Obrazy, obecnie w 80% zakryte metalowymi koszulkami oraz czerwonym suknem przedstawiają: Chrystusa niosącego krzyż oraz Matkę Boską Bolesną. Cały feretron znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Obrazy są źle zachowane: płótno jest sfalowane, sztywne, miejscowo odklejone od deski. Warstwa malarska z licznymi ubytkami, łuszcząca się wraz z zaprawą, widoczne liczne wtórne, niefachowe naprawy, przemalowania, nietrafione retusze. Werniks pociemniały, brunatny, nierówno wybłyszczony. Metalowe elementy z widocznymi, znacznymi ubytkami mechanicznymi, ornamenty są powyginane i uszkodzone. Powierzchnia metalu nosi ślady korozji, jest przetarta, brudna i uszkodzona. Drewniany podest w całości, kilkukrotnie przemalowany farbami o spoiwie olejnym. Obecnie zabrudzony, nieestetycznie wyglądający. Planowana jest kompleksowa konserwacja i restauracja zabytku. Program Prac oraz kosztorys przygotowała mgr Agnieszka Katarzyna Przepióra- dyplomowany konserwator dzieł sztuki, o specjalizacji: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, która wykonała prace konserwatorskie przy kilkudziesięciu zabytkach min. ołtarzach autorstwa Hermana Hana, barokowych organach, konfesjonałach w Bazylice Katedralnej w Pelplinie oraz kilkunastu zabytkach gotyckich, obrazach itp.

Program prac: tutaj