A A A

Covid
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie z uwagi na trwającą 4 falę epidemii SARS-CoV-2 oraz napływające zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, przypomina o konieczności przestrzegania  obowiązujących norm przepisów prawa. Usilnie prosimy wszystkich obecnych o zakrywanie przy pomocy maseczki, ust i nosa w kościele.

Ponadto – w myśl wytycznych obowiązującego prawa – w kościele może przebywać „przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej niż 75% obłożenia budynku”.

Rozporządzenia rządowe „w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowią nadrzędny cel, jakim jest ograniczenie transmisji wirusa wśród społeczeństwa i tym samym zmniejszenie zachorowań na SARS-CoV-2, a korzyści płynące z wprowadzenia obostrzeń są większe niż czasowe ograniczenia”.